ஸ்ரீஹரிகோட்டா

‘ஜிசாட்- 6 ஏ’ செயற்கைக் கோளை சுமந்தபடி ஜிஎஸ்எல்வி., – எப் 8 ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது
‘ஜிசாட்- 6 ஏ’ செயற்கைக் கோளை சுமந்தபடி ஜிஎஸ்எல்வி., – எப் 8 ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது
ஸ்ரீஹரிகோட்டா: அதிநவீன, 'ஜிசாட்- 6 ஏ' செயற்கைக் கோளை சுமந்தபடி ஜிஎஸ்எல்வி., - எப் 8 ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில்பாய்ந்தது. இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான, 'இஸ்ரோ' சார்பில், பிஎஸ்எல்வி., மற்றும் ஜி.எஸ்.எல்.வி., ரக ராக்கெட்டுகள் ......[Read More…]

இந்தவெற்றி ஒவ்வொரு இந்தியரையும் பெருமைகொள்ளச் செய்துள்ளது
இந்தவெற்றி ஒவ்வொரு இந்தியரையும் பெருமைகொள்ளச் செய்துள்ளது
ஆந்திரமாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவன் ராக்கெட் ஏவுதளத்திலிருந்து பிஎஸ்எல்வி-சி23 ராக்கெட் இன்று காலை சரியாக 9.52 மணிக்கு வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது. ...[Read More…]

ஜிசாட்-14 செயற்கைக்கோள் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது
ஜிசாட்-14 செயற்கைக்கோள் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது
இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ராக்கெட்டான ஜிசாட்-14 செயற்கைக்கோள் ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள இஸ்ரோ தளத்திலிருந்து வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது. ...[Read More…]