ஸ்ரீ ஸ்ரீதர வெங்கடேச அய்யாவாள்

ஸ்ரீ ஸ்ரீதர  வெங்கடேச அய்யாவாள்
ஸ்ரீ ஸ்ரீதர வெங்கடேச அய்யாவாள்
காவேரிக் கரை ஆற்றில் பல மகான்கள் வாழ்ந்து உள்ளார்கள். அவர்கள் பல்வேறு மகிமைகளைக் கொண்டவர்கள். அவர்கள் பஜன சங்கீத சம்பிராதயத்தை சேர்ந்தவர்கள். அந்த சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்த மூன்று முக்கியமான மகான்களில் ஸ்ரீ ஸ்ரீதர வெங்கடேச ......[Read More…]