ஸ்வஸ்திக்

மங்களம்  நல்கும்  ஸ்வஸ்திக்
மங்களம் நல்கும் ஸ்வஸ்திக்
தற்போது எங்கு பார்த்தாலும் சிகப்பு (+) கூட்டல் குறி நம் கண்களில் படுகிறது .பெயர்ப்பலகைகள் ,வண்டி வாகனங்கள் என எல்லா இடத்திலும் சர்வ சாதாரணமாக இந்தச் சின்னம் உபயோகிக்கப் படுகிறது.இந்தச் சின்னத்தை உபயோகப் பதற்கு ......[Read More…]