ஹெலிகாப்டரில்

அருணாசலபிரதேச முதல் மந்திரி டோஜி காண்டு மாயம்
அருணாசலபிரதேச முதல் மந்திரி டோஜி காண்டு மாயம்
அருணாசலபிரதேச முதல்-மந்திரி டோர்ஜி காண்டு மற்றும் அவருடைய பாதுகாப்பு-அதிகாரி , உறவுக்காரபெண் லாமு, ஆகியோர் தவாங் என்கிற இடத்திலிருந்து தலைநகர் இடாநகருக்கு ஹெலிகாப்டரில் நேற்று-காலை 9.50மணிக்கு புறப்பட்டனர். ஹெலிகாப்டர் புறப்பட்ட ......[Read More…]