100 நவீன நகரங்கள்

வளர்ச்சிக்கு ஏற்றவாறு நவீனநகரங்கள் இருக்கவேண்டும்
வளர்ச்சிக்கு ஏற்றவாறு நவீனநகரங்கள் இருக்கவேண்டும்
21 ம் நூற்றாண்டின் வளர்ச்சிக்கு ஏற்றவாறு நவீனநகரங்கள் இருக்கவேண்டும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறினார்.நாடுமுழுவதும் 100 நவீன நகரங்களை உருவாக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இத் திட்டம் தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டம் ......[Read More…]