100 நாட்கள்

100 நாட்கள் பொறுப்போம்
100 நாட்கள் பொறுப்போம்
"ஆம் ஆத்மீயின் --ஜன்தா தர்பார்" ரில் கூச்சல்--குழப்பம்--திடீர் ரத்து" ஆட்சிக்கு புதியவர்..ஆசைகள் அதிகம்--ஒரேநாளில் அத்தனையும் மாற்ற முடியும் --என காட்ட நினைக்கிறார்.. கெஜ்ரிவால்..அதனால் ஏற்பாடுகளில் குழப்பம்..எதிர்பார்க்காத அளவு கூட்டம்.. ...[Read More…]