2ஜி வழக்கு

2ஜி  வழக்கு  திகார்  சிறை  நீதிமன்றத்திலே  நடைபெறும்
2ஜி வழக்கு திகார் சிறை நீதிமன்றத்திலே நடைபெறும்
2ஜி வழக்கு இனிமேல் திகார் சிறையில் இருக்கும் நீதிமன்றத்திலே நடைபெறும் என்று தில்லி உயர் நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது.திடீரென இந்த அறிவிப்பைகேட்டதும் 2ஜி வழக்கின் குற்றவாளிகள் அதிர்ச்சியடைந்தனர். ஆ.ராசா, கனிமொழி ......[Read More…]