2 ஜி அலைக்கற்றை ஒதுக்கீடு

அலைக்கற்றை ஒதுக்கீடு கண்ணுக்கு தெரிந்ததைவிட தெரியாமல் ஏதோ இருக்கிறது
அலைக்கற்றை ஒதுக்கீடு கண்ணுக்கு தெரிந்ததைவிட தெரியாமல் ஏதோ இருக்கிறது
அலைக்கற்றை ஒதுக்கீடுக்கு முன்பாக பிரதமர் எழுப்பிய ஆட்சேபங்களை அந்த துறை நிராகரித்து இருப்பது முறையா? 2 ஜி அலைக்கற்றை ஒதுக்கீடு என்ன அமைச்சரினுடைய சொந்த வியாபாரமா? முதலில் வருபவர்களுக்கு ......[Read More…]