8 வழி சாலை

8 வழி சாலை மக்களுக்கா ராணுவத்திற்கா????
8 வழி சாலை மக்களுக்கா ராணுவத்திற்கா????
8 வழி சாலை மக்களுக்கா ராணுவத்திற்கா???? உலகத்தில் எவ்வளவு பெரியவல்லரசு நாட்டின் கடல் படையையும் இல்லாமல் செய்யும்சக்தி ஒரு நாட்டிற்குதான் உண்டு, அது 'நம் இந்தியா'. . ♦நம் சுகாய் விமானம் , கப்பல் நாச ......[Read More…]

இவர்களின் நோக்கம் எந்த திட்டத்தையும் எதிர்கவேண்டும் என்பதே
இவர்களின் நோக்கம் எந்த திட்டத்தையும் எதிர்கவேண்டும் என்பதே
சேலம் to சென்னை 8 வழி சாலை பற்றி பொய்யான தகவல்களை பரப்புவோர்களுக்கும் அதை உண்மை என்று அறியாமல் பார்வேடு செய்யும் நண்பர்களுக்கு சில கேள்விகள்🚗 1. ஜிண்டால் நிறுவனத்திற்கு கனிமவளங்கள் எடுப்பதற்காக ரோடு போடபடுகிறது ......[Read More…]