ஆரம்பிக்கும் எந்த ஒரு செயலும் வெற்றிபெற முழுமுதற் ;கடவுளான விநாயகப் பெருமானின் ;அருள்தேவை.அதனால்தான்,எந்த ஒரு சுபநிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பத்திலும் ;கணபதி ;பூஜை ;செய்கிறோம் . 'வி' என்றால் 'இல்லை'.'நாயகன்'  என்றால் 'தலைவன்'

.தனக்குமேல் தலைவர் இல்லாதவன் என்று பொரூள்.

அப்படிப்பட்ட முதல்வனான விநாயகரது பிறந்தநாளை விநாயகர் சதுர்த்தி  என்று கொண்டாடுகிறோம். ஆண்டுதோறும் ஆவணி மதம்வரும்  சதுர்த்தி விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாடப்படுகிறது.

Tags; விநாயகர் சதுர்த்தி, கடவுளான ,விநாயகப் பெருமானின் ,அருள் தேவை, சதுர்த்தி, விநாயக சதுர்த்தி

Leave a Reply