நீரிழிவு விழித்திரை நோய்

 கடந்த 1922-ஆண்டில் ஃப்ரெடெரிக் பாண்ட்டிங்க் என்ற விஞ்ஞானி, சார்லஸ்பெஸ்ட் என்பவருடன் இணைந்து நீரிழிவு நோயாளிகளின் உயிர்காக்கும் இன்சுலினைக் கண்டுபிடித்தார். பொது மக்களிடையே நீரிழிவைப் பற்றிய விழிப்புணர்வை மேம்படுத்தவேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் பன்னாட்டு நீரிழிவுநோய் கூட்டமைப்பும் உலகசுகாதார நிறுவனமும் இணைந்து, ஃப்ரெடெரிக் பாண்ட்டிங்க்கின் பிறந்த நாளை உலக நீரிழிவு தினமாக அறிவித்தது.

 

அதன்படி, உலக சுகாதார நிறுவனத்தால் அறிவிக்கப்பட்டு, ஒவ்வோர் ஆண்டும்_நவம்பர் 14-ம் நாள் 'உலக நீரிழிவு தினமாக' அனுசரிக்கப்படுகிறது.

 உலக சுகாதாரநிறுவனத்தின் புள்ளிவிவரப்படி, தற்போது உலகளவில் 346 மில்லியன் பேர் நீரிழிவுநோயினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆனால், இந்தியாவில் நீரிழிவின் பாதிப்பு மிகஅதிகம். எவ்வளவு தெரியுமா? 62.4 மில்லியன்.மேலும், அடுத்த பத்து வருடத்துக்குள் இன்னும் 77.2 மில்லியன் பேருக்கு நீரிழிவு பிரச்னை வரக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளதாம்.

 

 

 நமது உடலில் நீரிழிவினால் அதிகம்பாதிக்கக்கூடிய உடல் உறுப்புகள் – இதயம், கண், சிறு நீரகம் மற்றும் பாதம் ஆகும்.

இதயம்    

                

  சிறுநீரகம்  

 

    பாதம்

 

 கண்கள்

 

கண்ணின் முக்கியமான பாகங்கள்:

 

இந்த நீரிழிவு விழித்திரைநோயைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு முன், நாம் கண்ணின் முக்கியமான பாகங்களைப் பற்றியும் நாம் எவ்வாறு ஒருபொருளை பார்க்க முடிகிறது என்பதையும் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

ஆர்பிட் என ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படும் கண் சுற்றுப் பாதை  கண்ணைச் சுற்றி நான்கு எலும்புச்சுவர்களால் அமைந்துள்ளது. இது பொதுவாக கண்குழி  எனப்படுகிறது

 

 

 

 

ஐ லிட் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படும் கண் இமை நமது கண்களை பாதுகாத்து, இமைகள் திறந்து வழி விட்டு நாம் பார்க்கும் பொருள்களிலிருந்து வரக்கூடிய ஒளிக்கதிர்களை நமது கண்ணுக்குள் அனுப்புகிறது.

 

கன்ஜங்க்ட்டிவா என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படும் தெளிவான இமை இணைப்புப்படலம் கண்ணின் மேற்பரப்பிற்கு அரணாகவும், கண் இமையோடு இணைந்தும் உள்ளது.

 

கார்னியா என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படும் விழிவெண் படலம் நிறமேயில்லாத, ஒளி ஊடுருவிச்செல்லக்கூடிய, இரத்தக் குழாய்கள் ஏதுமில்லாத கண்ணுக்கு முன்புறம் அமைந்துள்ள ஒரு மெல்லிதிசு. அதன் வழியாக ஒளிக் கதிர்கள் கண்ணுக்குள்ளே செல்கிறது.

 

கார்னியாவை தொடர்ந்து இருக்கும் பகுதி ஐரிஸ் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படும் கருவிழி, அதன் மையப்பகுதியில் உள்ள ஒருதுளை போன்ற பகுதி ஆங்கிலத்தில் ப்யூப்பில் என்று சொல்லப்படும் பாப்பா, அதன் வழியாக ஒளிக்கதிர்கள்செல்கிறது.

 

கண்ணின் பாப்பாவைத் தொடர்ந்து இருக்கும் பகுதியானது கிரிஸ்ட்டலின் எனும் புரோட்டீனால் ஆன, ஆங்கிலத்தில் லென்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் ஒளி ஊடுருவிச்செல்லக்கூடிய வில்லை.

ஒளிக் கதிர்கள் லென்ஸின் வழியாக ஊடுருவிச்சென்று கண்ணின் உள்ளே உள்ள கடைசிப்பகுதியான ஆங்கிலத்தில் ரெட்டினா என்று சொல்லப் படும் விழித்திரையில் பாய்ச்சப்பட்டு பிம்பம்பதிவாகிறது.

 

ரெட்டினாவானது ஒளிக் கதிர்களை நரம்பு தூண்டுதல்களாக்கி மூளைக்கு அனுப்புகிறது.

 

ரெட்டினாவிற்க்கும், லென்ஸிற்க்கும் இடைப்பட்டபகுதி விட்ரியஸ் காவிட்டி எனப்படுகிறது.

 

விட்ரியஸ் காவிட்டி விட்ரியஸ் எனப்படும் ஜெல் போன்ற திரவத்தினால் நிரம்பியுள்ளது. இது கண்ணிற்கு தேவையான சத்தினை அளிப்பதோடு, கண்ணின் கோள வடிவத்தினை தொடர்ந்து தக்க வைத்துக் கொள்ளவும் செய்கிறது.

 

ரெட்டினாவானது பல அடுக்குகளைக்கொண்டது, ஒவ்வொரு அடுக்கும் பலசெல்களால் ஆனது. விழித்திரையில் இரத்தக் குழாய்கள் இருக்கின்றன.

 

ரெட்டினாவின் உள்கடைசி அடுக்கில் ஒளியை சேகரிக்கக் கூடிய  ஃபோட்டோரி செப்டார் எனப்படும் ஒளியை ஏற்க்கும்செல்கள் உள்ளன.

 

ரெட்டினாவிற்க்கு அடுத்து விழித்திரை நிறமி தோல் இழை எனப்படும் ரெட்டினல் பிக்மெண்ட் எப்பிதெலியம் மற்றும் விழி நடுப்படலம் எனப்படும் கோராய்டு அமைந்துள்ளன.

 

இந்த இரண்டு அடுக்குகளும் விழித்திரைக்கு தேவையானசத்தினை அளித்து அதிகப்படியான ஒளியை ஏற்றுக்கொள்கிறது.

 

விழித்திரையினால் பெறப்பட்ட ஒளிக்கதிர்கள் நமது பார்வைநரம்பு வழியாக மூளைக்கு அனுப்பப்படுகிறது.

 

ஸ்க்ளீரா எனப்படும் வெண்மையான விழிவெளிப்படலம் ஒருகடினமான இழைகளாலான அடுக்கு ஆகும், இது கண்ணின் உள்ளே உள்ள அனைத்து பாகங்களையும் பாதுகாக்கிறது.

 

1. பார்வையிழப்பு முதலிடம்

 

இப்பரந்த பூமியில் பார்வையிழப்பு என்னும் சுமையை மிக அதிகளவில் தாங்கிக்கொண்டிருக்கும் தேசம் நமதுதேசம். 108 கோடி மக்களைக் கொண்ட நமதுதேசத்தில் 270 லட்சம்பேர் பார்வை குறைபாட்டினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

2. டயபெடிஸ் மெல்லிடஸ்  என்றால் என்ன?

டயபெடிஸ் மெல்லிடஸ் (diabetes mellitus) எனும் சர்க்கரைவியாதி அல்லது நீரிழிவு குறைபாடானது, நம் உடலின் சர்க்கரைசேமிப்பையும் அதன் உபயோகத்தையும் சேதப்படுத்துகிறது.

 

டயபெடிஸ் மெல்லிடஸ் வகை 1

டயபெடிஸ் மெல்லிடஸ் வகை 2

 

நீரிழிவு குறைபாடானது கண்களில் ஏற்படும் புரை (கேட்டராக்ட்),   கண்நீர் அழுத்த நோய் (க்ளகோமா), மற்றும் டயபீடிக் ரெட்டினோபதி எனப்படும் கண்ணில் உள்ளே உள்ள விழித்திரையின் ரத்த குழாய்களை சிதைத்தல் போன்றவற்றிற்க்கும் காரணமாகிறது.

 

3. கேட்டராக்ட் என்றால் என்ன?

 நமதுகண்களில் உள்ள லென்ஸின் ஒளி ஊடுருவும் தன்மை பாதிக்கப்படுவது கேட்டராக்ட் (cataract) எனப்படுகிறது. நீரிழிவுபிரச்னை உள்ளவர்களுக்கு இந்தநிலை மிகக்குiறைந்த வயதிலேயே ஏற்ப்படுகிறது.

 

 

4. க்ளகோமா  என்றால் என்ன?

 

 நமது கண்ணின் முன் அறையில் சுரக்கும்திரவத்தின் அழுத்தம் அதிகமாகும்போது, பார்வைநரம்பில் ஏற்படும் பாதிப்பு க்ளகோமா (Glaucoma) எனப்படுகிறது. மற்றகாரணங்களால் இந்த பாதிப்பு ஏற்படுபவர்களின் எண்ணிக்கையோடு கணக்கிடும் போது,  புள்ளி விவரங்கள் நீரிழிவு பிரச்னை காரணமாக க்ளகோமா உள்ளவர்கள் இரண்டு மடங்கு என்கிறது.

 

 

5. டயபீடிக் ரெட்டினோபதி  என்றால் என்ன?

 

நீரிழிவு பிரச்னை உள்ளவர்களின் கண்களின் விழித்திரையில் உள்ள ரத்தக் குழாய்களில் ஏற்படும் பாதிப்பு நீரிழிவு விழித்திரைநோய் (டயபீடிக் ரெட்டினோபதி – Diabetic Retinopathy) எனப்படுகிறது.

6. விழித்திரை (Retina) என்பது என்ன? 

நமது கண்க்ளை போட்டொ கேமராவுக்கு ஒப்பிடலாம். (ஃப்லிம் கேமரா – டிஜிட்டல் கேமரா இல்லை). விழித்திரை என்பது கேமராவினுள் இருக்கும் காணப்படும் ஃப்லிம் போன்றது. நாம் பார்க்கும் பொருளிலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்கள் நம் கண்ணின் முன்புறம் உள்ள கார்னியா (Cornea) எனப்படும் விழிவெண்படலத்தின் வழியே சென்று,லென்ஸில் ஊடுருவிச் சென்று கண்ணின் பின்புறம் – உட்புறச் சுவரான விழித்திரையில் பிம்பம் பதிவாகிறது.

விழித்திரையிலுள்ள சிறப்பான செல்கள் பார்வைக்கான தூண்டல்களைப் பெற்று பார்வை நரம்பு வழியாக மூளைக்கு மாற்றியனுப்புகிறது. மேலும் விழித்திரையின் மையப்பகுதில் உள்ள மாக்குலா (Macula) என்னும் பகுதி நுட்பமான பார்வைக்கு மிகவும் அவசியமான பகுதியாகும்.

 

7. நீரிழிவு விழித்திரை நோய் யாருக்கு அதிகமாக வருகிறது? 

 

நீரிழிவு விழித்திரைநோய், நீரிழிவு பிரச்னை உள்ள யாருக்கு வேண்டுமானாலும் வரலாம். நீண்டநாட்களாக நீரிழிவு பிரச்னை உள்ள ஆண்கள் பெண்கள் இரு பாலாருக்குமே அதிகமாக வருகிறது. நீரிழிவு உள்ளவர்களில் பாதிபேருக்கு அவர்கள் வாழ்நாளில் ஒருகுறிப்பிட்ட அளவு டயபீடிக் ரெட்டினோபதியினால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்.

 

8. டயபீடிக் ரெட்டினொபதியின் பல்வேறு நிலைகள்  உள்ளனவா? 

 

a. Mild Non-proliferative Retinopathy எனப்படும் லேசான ஃபைப்ரோ வாஸ்க்குலார் ப்ராலிஃபரேஷன் என்னும் இழைபோன்ற திசு உருவாகாத நிலை நீரிழிவு விழித்திரைநோய். விழித்திரையில் உள்ள மிகவும் சிறிய ரத்தக் குழாய்களில் நீரிழிவு பாதிப்புடைய ரத்தம்கண்ணின் விழித்திரையில் செல்லும் போது விழித்திரையில் மைக்ரோ அனெரிஸம்  அல்லது மைக்ரோ ஆஞ்சியோபதி எனப்படும் மாற்றத்தை விளைவிக்கிறது. இதனால் ரத்தமும் நீர்க் கசிவும் ஏற்பட்டு விழித்திரை வீக்கம் அடைகிறது.இந்நிலையில் ரத்தக் குழாய்களில் சிறியபலூன் போன்ற வீக்கம் ஏற்படுகிறது.

b. Moderate Non-proliferative Retinopathy எனப்படும் சாதாரண ஃபைப்ரோ வாஸ்க்குலார் ப்ராலிஃபரேஷன் என்னும் இழைபோன்ற திசு உருவாகாத நிலை நீரிழிவுவிழித்திரை நோய். விழித்திரையில் உள்ள மிகவும் சிறிய ரத்தக் குழாய்களில் நீரிழிவு பாதிப்புடைய ரத்தம்கண்ணின் விழித்திரையில் செல்லும் போது விழித்திரையில் மைக்ரோ அனெரிஸம் எனப்படும் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. இந்நிலையில் ரத்தக் குழாய்களில் சிறிய பலூன் போன்றவீக்கம் காரணமாக விழித்திரைக்கு சத்துக்களை எடுத்துச் செல்லும் ரத்தக் குழய்களில் அடைப்பு ஏற்படுகிறது.

 

c. Severe Non-proliferative Retinopathy எனப்படும் தீவிரமான ஃபைப்ரோ வாஸ்க்குலார் ப்ராலிஃபரேஷன் என்னும் இழை போன்ற திசு உருவாகாத நிலை நீரிழிவு விழித்திரை நோய் நிலையில் மேலும் பல ரத்தக்குழாய்களில் அடைப்பு ஏற்படுகிறது. இதனால் விழித்திரை தனது பல பகுதிகளில் சத்து குறைவதனால் ஏற்படும் சிரமத்தை உடலுக்கு சிக்னல்களாக வெளிப்படுத்தி, விழித்திரையின் ஆரோக்கியத்திற்கு தேவையான சத்துக்களை வழங்குவதற்க்காக மேலும் புதிய ரத்தக்குழாய்களை வளரவைக்கிறது.

 

d. Proliferative Retinopathy எனப்படும் முதிர்ச்சியடைந்த ஃபைப்ரோ வாஸ்க்குலார் ப்ராலிஃபரேஷன் என்னும் இழை போன்ற திசு உருவாகியுள்ள நிலை நீரிழிவு விழித்திரை நோய் நிலையில் விழித்திரை தனக்கு தேவையான சத்துக்களைப் பெறுவதற்க்காக சிக்னல்களை அனுப்பியதன் காரணமாக புதிய ரத்தக்குழாய்கள் உருவாகின.  அந்த புதிய ரத்தக்குழாய்கள் அசாதாரணமானவை மற்றும் பலவீனமான ரத்தக்குழாய்கள் ஆகும். அவை விழித்திரையின் அடுக்குகளிலும், விட்ரியஸ் ஜெல் திரவத்தின் படிமத்திலும் உருவாகின்றன.எனவே இந்த ரத்தக்குழாய்கள் சத்துகுறைவின் காரணமாக ஏற்படும் பார்வையிழப்பிற்க்கு காரணமாகவோ அல்லது அறிகுறிகளுக்கு காரணமாகவோ  இருப்பதில்லை.  ஆனால் இந்த ரத்தக்குழாய்கள் அசாதாரணமானதாகவும் மற்றும் பலவீனமானதாகவும் இருப்பதால் உடைந்து ரத்தம் வெளியேற காரணமாகின்றன. எனவே பார்வைக்குறைவு அல்லது பார்வையிழப்பு நேரிடுவதற்கு காரணமாகின்றன.

 

9. டயபீடிக் ரெட்டினொபதியினால் பார்வையிழப்பு எவ்வாறு நிகழ்கிறது?

Proliferative Retinopathy எனப்படும் முதிர்ச்சியடைந்த ஃபைப்ரோ வாஸ்க்குலார் ப்ராலிஃபரேஷன் என்னும் இழைபோன்ற திசு உருவாகியுள்ள நிலை என்கிற நான்காவதுநிலையில் புதிய ரத்தக்குழாய்கள் அசாதாரணமானதாகவும் மற்றும் பல வீனமானதாகவும் இருப்பதால் உடைந்து ரத்தம்வெளியேறுகின்றன. அந்த ரத்தமானது கண்ணின் மையப் பகுதிக்கு வருவதால் மங்கலான அல்லது தெளிவற்றபார்வை அல்லது பார்வைக் குறைபாட்டிற்க்கு காரணமாகின்றன.

அடுத்து அந்தரத்தம் மற்றும் நீர்க் கசிவு விழித்திரையின் மையப்பகுதில் உள்ள மாக்குலா (Macula) என்னும்  நுட்பமானபார்வைக்கு மிகவும் அவசியமான பகுதியையும் பாதிக்கிறது. இதன்காரணமாக நடுப்பகுதி பார்வைபாதிப்பு ஏற்படுகிறது. இந்நிலை மாக்குலா இடிமா (Macula Edema) எனப்படுகிறது.

  மாக்குலா இடிமா (Macula Edema)

 

 

10. டயபீடிக் ரெட்டினொபதியினால் விழித்திரையில் என்ன நிகழ்கிறது?

 

நீரிழிவு பாதிப்புடைய ரத்தம் கண்ணின் விழித்திரையில் செல்லும் போது விழித்திரையில் சிலமாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது. இந்தமாற்றங்கள் விழித்திரையின் சிறிய ரத்தக் குழாய்களில் மைக்ரோ ஆஞ்சியோபதி எனப்படும் மாற்றத்தை விளைவிக்கிறது. இதனால் ரத்தமும் நீர்க் கசிவும் ஏற்பட்டு விழித்திரை வீக்கம் அடைகிறது.

இந்தகசிவுகள் ரெட்டினல் இடிமா மற்றும் கடினகசிவு (Hard exudates) எனப்படும் லைப்போ புரோட்டீன் வஸ்துகளையும் சேமித்துவைக்கிறது. இந்தகசிவு விழித்திரையின் முக்கியபகுதியான மாக்குலாவை பாதிக்கும் போது பார்வைகுறையும். படித்தல் மற்றும் நுண்ணிய பொருட்களை பார்ப்பதில் சிரமம் ஏற்படும்.

 

 

 

11. டயபீடிக் ரெட்டினோபதி முழுமையான பார்வையிழப்பினை எற்படுத்துமா?

இந்த நோயினை கட்டுக்குள் வைத்துக்கொள்வதற்க்கு தொடர்ந்த கண் பரிசோதனை மற்றும் கண் மருத்துவரின் ஆலோசனை தேவை. அதனை தவிர்ப்பது முழுமையான பார்வையிழப்பிற்க்கு காரணமாகலாம்.

 

12. டயபீடிக் ரெட்டினோபதி ஒருவருக்கு இருக்கிறது என்பதை எப்படி தெரிந்து கொள்ளமுடியும்?

உங்களுக்கோ அல்லது தாய் அல்லது தந்தை அல்லது இருவருக்குமே நீரிழிவு நோய் இருந்தால் நீங்கள் உங்களுக்கும் நீரிழிவு பிரச்சினை இருக்கிறதா என்று பரிசோதித்துக் கொள்வது நல்லது.  உங்களுக்கு நீரிழிவு பிரச்சினை இருக்கிறது என்றால் ஒரு கண் மருத்துவமனைக்குச் சென்று முழுமையான கண் பரிசோதனை செய்து கொள்வது நல்லது.

 

டயபீடிக் ரெட்டினோபதி எப்போதும் தீவிரமான நிலைக்கு வரும் வரை நம் பார்வையை பாதிப்பதில்லை. ஆனால் தீவிரமான நிலையில் சிகிச்சை அளிப்பதில் சிரமம் ஏற்படும். தொடர்ந்த பரிசோதனை, ஆரம்ப கட்ட நிலையில் நோயை கண்டுபிடித்தல், வெற்றிகரமான சிகிச்சை இவையே பார்வையிழப்பிற்க்கான சாத்தியக்கூறினை குறைக்கிறது.

13. டயபீடிக் ரெட்டினோபதி ஒருவருக்கு இருக்கிறதா என்பதை அறிய அவரது கண்கள் எவ்வாறு பரிசோதிக்கப்படுகிறது?

 

– கண்ணின் வெளிப்புறத் தோற்றம்

– பார்வைத் திறன்

– கண் நீர் அழுத்தம்

– பார்வைக்குறைபாடு

– நிறக்குறைபாடு

 

இவ்வாறான அடிப்படை பரிசோதனைகளை செய்துவிட்டு கண்ணின் பாப்பா (pupil) விரிவதற்க்காகசொட்டு மருந்திடப்படுகிறது. சுமார் 15 நிமிடங்கள் காத்திருந்து, கண்ணின் உள்ளறையை – கண்ணின் பின்புறத்தை இன்டைரக்ட் ஆப்தால்மாஸ்கோப் என்னும் கருவியைக் கொண்டு விழித்திரையை முழுமையாகப்பார்ப்பதற்கு உதவும் வலியேதும் இல்லாத பரிசோதனையை செய்யபடுகிறது.  

 

குறிப்பு 8-ல் கூறப்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் ஏதும் விழித்திரையில் ஏற்பட்டுள்ளதா என்பது கண்டறியப்படுகிறது. விழித்திரையில் பாதிப்பு ஏதும் இருக்குமேயானால் மேலும் சில பரிசோதனைகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டு அவையும்செய்யப்பட்டு நோய் இருக்கிறதா இல்லையா என்பது உறுதிபடுத்தப்படுகிறது.

* குறிப்பாக உங்கள் கண்மருத்துவர் உங்கள் விழித்திரையில் ரத்தகசிவு அல்லது நீர்க்கசிவு உள்ளதா என்று கவனமாக சோதனைசெய்வார்.

 

* விழித்திரையில் வீக்கம் ஏதும் உள்ளதா? அல்லது மாக்குலாவில் பாதிப்பு ஏதும் இருக்கிறதா என்பதை கவனிப்பார்.

* விழித்திரையை ஒட்டி ஏதேனும்கசிவு அல்லது கலங்கலான திட்டு ஏதும் சேர்ந்துள்ளதா என்பதனை கவனிப்பார். (இது ரத்தக் கசிவு உள்ளதா என்பதை உறுதி செய்வதற்க்காக).

* பார்வை நரம்பில் பாதிப்பு ஏதேனும் உள்ளதா என்று ஆராய்வார்.

* வேறு ஏதேனும் மாற்றங்கள் ரத்தக் குழாயில் ஏற்ப்பட்டுள்ளதா என்று கவனிப்பார்.

* ஒருவேளை உங்களுக்கு மாக்குலாவில் பாதிப்பு ஏதும் ஏற்ப்பட்டிருப்பதாக அல்லது சிகிச்சை தேவைப்படுவதாக உங்கள் கண் மருத்துவ நிபுணர் கருதினால் fundus fluorescein angiogram என்ற பரிசோதனையை செய்ய அறிவுறுத்தலாம். இந்த சோதனையின்போது உங்கள் கையில் ரத்தக்குழாயின் வழியாக ஒரு கரைசல் செழுத்தப்பட்டு அது உங்கள் கண்ணின் விழித்திரையில் உள்ள ரத்தக்குழாயில் செல்வது புகைப்படமாக எடுக்கப்படுகிறது. அது விழித்திரையில் உள்ள ரத்தக்குழாயில் ரத்தக்கசிவு இருக்கும் இடத்தையும், அளவையும் தெரிந்து சிகிச்சை அளிக்க உதவியாக இருக்கும்.

 

14. டயபீடிக் ரெட்டினோபதிக்கு தீர்வு என்ன? 

 

முதல் நிலையில் சிகிச்சை ஏதும் தேவைப்படுவதில்லை என்றாலும், நீரிழிவு விழித்திரை நோயைத் தவிர்ப்பதற்க்காக, நீரிழிவு பிரச்சினை உள்ளவர்கள் ரத்த சர்க்கரையின் அளவு, ரத்த அழுத்த அளவு, ரத்தத்தில் உள்ள கொழுப்பின் அளவு போன்றவை கட்டுக்குள் இருக்கும்படி வாழ்க்கை முறையை அமைத்துக்கொள்ளும்படி அறிவுறுத்துவார்கள்.  நோயாளிக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் பாதிப்பின் அளவைப்பொறுத்து மருந்துகள், அல்லது லேசர் சிகிச்சை அல்லது அறுவை சிகிச்சையை உங்கள் மருத்துவர் பரிந்துரை செய்யலாம். உங்கள் கண் மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி நடப்பதே சிறந்தது.

 

15. டயபீடிக் ரெட்டினோபதிக்கான அறிகுறிகள் என்ன?

* அடிப்படையில்  டயபீடிக் ரெட்டினோபதிக்கு என்று ஆரம்ப கட்ட நிலையில் எந்த அறிகுறியுமே கிடையாது என்பதே உண்மை. உங்களுக்கு நீரிழிவு இருப்பதாக நிச்சயிக்கப்பட்டால் வருடம் ஒரு முறை முழுமையான கண் பரிசோதனையை செய்து கொள்வதே நல்லது.(அவ்வாறு பரிசோதனை செய்துகொள்ளச் செல்லும்போது உங்கள் கண் மருத்துவரிடம் உங்களுக்கு நீரிழிவு பிரச்சினை இருப்பதை மறக்காமல் முதலிலேயே சொல்லவும்)

 

* ஒரு பொருளைப்பார்க்கும்போது அந்தப் பொருளின் மையப்பகுதி தெளிவாகத் தெரியவில்லை என்றால், அல்லது கலங்கலாகத் தெரிந்தால், கண்ணின் மாக்குலா என்ற பகுதியில் மாக்குலா இடிமா என்ற நோயின் அறிகுறியாக எடுத்துக் கொள்ளலாம். உடனடியாக கண் மருத்துவரின் கவனம் தேவை என்பதை மறவாதீர்கள்.

* ஒருவேளை முதலில் குறிப்பிட்ட விழித்திரையின் மேலடுக்குகளில் உருவான புதிய ரத்தக்குழாய்கள் பாதிக்கப்பட்டு ரத்தம் கசிந்தால், பார்வை மறைக்கலாம்.

* ஒரு சில நேரங்களில் மறைக்கப்பட்ட பகுதிகள் சிகிச்சை எடுத்துக் கொள்ளாமலேயே தெளிவாகி பார்வை தெளிவாகத் தெரியலாம். இருந்தாலும் ரத்தக்கசிவு மற்றும் நீர்க்கசிவு எப்போது வேண்டுமானாலும் மீண்டும் ஏற்படலாம். எனவே முதல் முறையாக பார்வையில் தெளிவின்மை உணர்ந்தால் உடனடியாக கண் சிகிச்சை நிபுணரை சந்தித்து சிகிச்சை பெறுவதே பார்வையிழப்பை காப்பாற்றுவதற்க்கான வழி.

 

* Proliferative டயபீடிக் ரெட்டினோபதிக்கான சிகிச்சையை இடையிலேயே நிறுத்துவதும் முழுமையான பார்வையிழப்பை ஏற்படுத்தலாம். எனவே தொடர்ந்த கண்காணிப்பு மிகவும் அவசியம்.

 

 

 

16.  லேசர் சிகிச்சை எதற்காக தேவைப்படுகிறது?

 

Proliferative Retinopathy எனப்படும் நிலையில் ரத்தக்குழாய்கள் அசாதாரணமானதாகவும் மற்றும் பலவீனமானதாகவும் இருப்பதால் உடைந்து ரத்தம் வெளியேற காரணமாகின்றன. எனவே பார்வைக்குறைவு அல்லது பார்வையிழப்பு நேரிடுவதற்கு காரணமாகின்றன. இழந்த பார்வையை மீட்க முடியாவிட்டாலும் இருக்கின்ற பார்வையை காப்பாற்ற வேண்டி லேசர் சிகிச்சை வழங்கப்படுகிறது.

 

இந்த லேசர் சிகிச்சையில் 1000 முதல் 2000 லேசர் கற்றைகள் பாய்ச்சப்பட்டு பாதிப்பை ஏற்ப்படுத்தக்கூடிய புதிதாக உருவான அசாதரணமான மற்றும் பலவீனமான ரத்தக்குழாய்கள் எரிக்கப்படுகின்றன. அதன் மூலம் ரத்தம் மற்றும் நீர்க்கசிவு ஏற்ப்பட்டு பார்வை பாதிப்பது அல்லது பறிக்கப்படுவது தடுக்கப்படுகிறது.

 

பொதுவாக சிகிச்சை முழுமையடைய இரண்டு அல்லது மூன்று  அமர்வுகள் ஒவ்வொரு நோயாளிக்கும் தேவைப்படலாம். இந்த புதிய ரத்தக்குழாய்கள் ரத்தக்கசிவை ஏற்படுத்துவதற்க்கு முன்பே லேசர் சிகிச்சை அளிப்பது பார்வையை தக்க வைத்துக்கொள்வதற்க்கு பயன்படும். புதிய பலவீனமான அசாதாரணமான ரத்தக்குழாய்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் உருவாகலாம்.

எனவேதான் லேசர் சிகிச்சை சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டாலும் தொடர்ச்சியான  கண் மருத்துவரின் கண்காணிப்பு தேவைப்படுகிறது. ரத்தக்கசிவு இருந்தாலும், கசிவின் அளவு மற்றும் தன்மையை பொறுத்து சிகிச்சை வழங்கப்படலாம். பொதுவாக பல நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை பார்வையை பாதுகாத்து மேலும் பார்வை குறைவதை தடுக்க உதவுகிறது. பார்வையிழப்பின் சிரமத்தை 50 சதவீதம் வரை குறைக்கிறது. இது கரும்புள்ளிகளை  நீக்குவதில்லை.

 

மேலும், விட்ரியஸ் பகுதியில் ஏற்க்கெனெவே ரத்தக்கசிவு ஏற்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில் அவற்றை சரி செய்வதில்லை. லேசர் சிகிச்சையின் மூலம் நோயில் முன்னேற்றம் கண்டாலும், சிறிதளவு பார்வையிழப்புக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.

 

  17. லேசர் சிகிச்சை பாதுகாப்பானதா?

 

லேசர் சிகிச்சை பாதுகாப்பானதே. டயபீடிக் ரெட்டினோபதிக்கான லேசர் சிகிச்சைக்குப் பிறகு சில மணி நேரங்கள் பார்வை மங்கலாகத் தெரியும். பக்கவாட்டுப்பார்வையும், இருட்டுக்குள் பழகுவதும் பாதிக்கப்படலாம். ரத்தக்கசிவு மற்றும் நீர்க்கசிவு மிக அதிகமாக உள்ள நோயாளிகளுக்கு லேசர் சிகிச்சைக்குப்பின்னரும் பார்வையிழப்பிற்க்கான வாய்ப்பு இருப்பதால் அவர்களுக்கு விட்ரெக்டமி எனப்படும் ஆபரேஷன் தேவைப்படும் என்பதையும்  டயபீடிக் ரெட்டினோபதி நோயாளிகள் தெரிந்து கொள்ளவேண்டியதாகும்.

 

 

18. விட்ரெக்டமி ஆபரேஷன் என்றால் என்ன?

 

புதிய வளர்ச்சியடைந்த ஆபரேஷன் முறையில் விட்ரெக்டமி மற்றும் விட்ரியஸ் மைக்ரோ சர்ஜரி மூலமாக 60 % முதல் 70% வரை  டயபீடிக் ரெட்டினோபதியினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பார்வையில் முன்னேற்றம் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. விட்ரெக்டமி ஆபரேஷனின் நோக்கம், கண்ணின் மையப்பகுதியில் உள்ள ரத்தத்தையும் அசாதரணமாக பாதிக்கப்பட்ட திசுக்களை நீக்குவதுமே ஆகும்.

 

விட்ரெக்டமி ஆபரேஷனில் கண்ணின் மையப்பகுதியில் உள்ள அதிகமான ரத்தக்கசிவினால் பாதிக்கப்பட்ட, பார்வையிழப்பை ஏற்படுத்தும் விட்ரியஸ் திரவம் நீக்கப்பட்டு வேறு உப்புக்கரைசல் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த ஆபரேஷன் மூலம் பார்வை மேலும் குறையும் அபாயத்தையும், விழித்திரை பிரிதல் (Retinal Detachment) எனப்படும் நோயின் இறுதிக்கட்டத்தையும் தடுக்க முடியும்.

   

19. நீரிழிவு பற்றியும் டயபீடிக் ரெட்டினோபதி பற்றியும் எனக்கு சரியாகத் தெரிந்திராத காரணத்தால் அல்லது வேறு காரணத்தால்   டயபீடிக் ரெட்டினோபதியினால் நான் அதிக அளவில் பார்வையை இழந்து விட்டேன்.  எனது  பார்வையை மீட்டுக் கொள்ள எனக்கு ஏதேனும் வாய்ப்பு இருக்கிறதா? – இது ஒரு பாதிக்கப்பட்ட அன்பரின் கேள்வி.

 

 

நினைவில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். டயபீடிக் ரெட்டினோபதிக்கான சிகிச்சை என்பது இழந்த பார்வையை மீட்பதற்க்கான முயற்சி அல்ல. இருக்கின்ற பார்வையை காத்துக் கொள்வதும், மேலும் அதிக அளவில் ஏற்படவிருக்கும் பார்வையிழப்பை தடுப்பதற்க்கான வாய்ப்பே.

 

டயபீடிக் ரெட்டினோபதியினால் அதிகமான அளவில் பார்வையை இழந்தவர்கள், இழந்ததை எண்ணி கவலைப்படாமல், உங்கள் கண் மருத்துவரை சந்தித்து, நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட சிகிச்சையின் முழு விவரத்தையும் அதற்கான மருத்துவ அறிக்கைகளோடு ஆலோசனை செய்யலாம். குறைவான பார்வையோடு நிறைவான பயனுள்ள வாழ்க்கையை வாழ "லோ விஷன் எய்டு" எனப்படும் பார்வை உபகரண்ங்கள் மற்றும் கருவிகள் வந்துவிட்டன. அவற்றின் உதவியோடு ஒளிமயமான வாழ்க்கை வாழ முடியும்.

 

20. நீரிழிவு நோயாளிகள் தங்கள் கண் பார்வையை பாதுகாத்துக்கொள்ள  சில முக்கியமான குறிப்புகள் :

 

* நீரிழிவு நோயாளிகள் பத்தில் இரண்டு பேர்  டயபீடிக் ரெட்டினோபதியினால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்.

 

* ஆரம்ப காலத்தில் இந்த  டயபீடிக் ரெட்டினோபதிக்கு எந்த விதமான முன்னறிவிப்பும் இருப்பதில்லை.

 

* நீரிழிவு நோயினால் ஏற்படும் கண் பாதிப்பு மிகச்சிறிய அளவில் பாதித்தாலும் நாளடைவில் அது பார்வையை இழக்கச் செய்யலாம்.

 

* இந்தியாவில் இன்று கண் பார்வை இழப்பிற்க்கு நீரிழிவு நோய் ஒரு மிகப் பெரிய காரணமாக இருக்கிறது.

 

* நீரிழிவு நோய் நல்ல கட்டுப்பாட்டில் இருந்தாலும் கண் பார்வையில் பழுது ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது.

 

* முறையான திட்டமிட்ட கண் பரிசோதனைகள் மூலமும் தக்க சமயத்தில் எடுத்துக் கொள்ளும் சிகிச்சையும் கண் பார்வையை பாதுகாக்கும்.

 

* லேசர் சிகிச்சை மூலம் பலருக்கு பார்வை இழப்பை தடுக்கலாம்.

 

* நீரிழிவு நோய் உள்ளவர்கள் வருடம்தோறும் கண் பரிசோதனை செய்துகொள்வது தற்காப்பு நடவடிக்கையாகும்.

 

* அநேகமாக அனவருக்கும் தக்க சமயத்தில் டயபீடிக் ரெட்டினோபதி கண்டறியப்பட்டால் நல்ல முறையில் சிகிச்சை பெற்று கண் பார்வையை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம்.

 

* கண் பார்வை நமக்கு மிக மிக முக்கியம். நாம் சுதந்திரமாக நடமாட வேண்டும் என்றால் வருடாந்திர கண் பரிசோதனை மனதிற்கு நிம்மதி கொடுக்கும். வரும் முன் காப்போம்.  ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிவோம். உடன் சிகிச்சை பெறுவோம். கண் பார்வையை தக்க வைப்போம்.

 

கட்டுரையாசிரியர்:
அ.போ. இருங்கோவேள்.
மேனேஜர் – நோயாளிகள் கல்வி மற்றும் ஆலோசனை
சங்கர நேத்ராலயா, .

Leave a Reply

Tamilthamarai

தற்போதைய செய்திகள்

பட்ஜெட்டில் எந்த மாநிலத்தையும ...

பட்ஜெட்டில் எந்த மாநிலத்தையும் புறக்கணிக்கவில்லை நிர்மலா சீதாராமன் பதிலடி மத்திய பட்ஜெட்டில் பல்வேறு மாநிலங்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டு உள்ளது'' என ...

அடுத்த ஆண்டு பயன்பாட்டுக்கு வர ...

அடுத்த ஆண்டு பயன்பாட்டுக்கு வரும் சென்னை -பெங்களூர் விரைவுச்சாலை சென்னை – பெங்களூரு விரைவுச் சாலைப் பணிகள் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்திற்குள் ...

தமிழக ரயில் திட்டங்களுக்கு பட் ...

தமிழக ரயில் திட்டங்களுக்கு பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு தமிழக ரயில்வே திட்டங்களுக்கு மத்திய பட்ஜெட்டில்  இந்த ஆண்டு ...

மனிதக்கழிவுகளை மனிதனே அகற்றும ...

மனிதக்கழிவுகளை மனிதனே அகற்றும் முறையை ஒழித்தல் நாட்டின் எந்த மாவட்டத்திலும் மனிதக் கழிவுகளை மனிதர்களே அகற்றும் ...

பசுமை நெடுஞ்சாலை திட்டம்

பசுமை நெடுஞ்சாலை திட்டம் நாடு முழுவதும் உள்ள நெடுஞ்சாலைகளை பசுமை நெடுஞ்சாலைகளாக மாற்றும் ...

2024-25 -ம் ஆண்டு பட்ஜெட் -அமித் ஷா பா ...

2024-25 -ம் ஆண்டு  பட்ஜெட் -அமித் ஷா பாராட்டு 2024-25-ம் ஆண்டு மத்திய பட்ஜெட், மக்கள் நலனையும், வளர்ச்சியையும் அடிப்படையாக கொண்டுள்ளதென மத்திய ...

மருத்துவ செய்திகள்

பப்பாளியின் மருத்துவக் குணம்

கல்லீரல் கோளாறுகளுக்கு பப்பாளி மருத்துவரீதியாக உதவி செய்யும். முறையான மாதவிலக்கு ஒழுங்குக்கு பப்பாளி ...

உறக்கத்தின் முக்கியத்துவம்

மனிதனுக்குக் கிடைத்த மிகப் பெரிய நன்மைகளில் உறக்கம் ஒன்றாகும். ஆழ்ந்த உறக்கம் உடலுக்கு ...

காதில் வரும் நோய்கள்

காதில் என்ன நோய் வந்துவிடப் போகிறது என்று யாரும் நினைக்க வேண்டாம். வாய் ...